disclaimer

Deze internetsite is eigendom van de camping Klein Paradijs. Toegang tot en gebruik van deze site en de informatie die via deze site beschikbaar is, worden beheerst door deze Disclaimer en de Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt camping Klein Paradijs veel zorg en aandacht aan de juistheid en duidelijkheid van informatie op deze website. Camping Klein Paradijs aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit informatie op deze website. Bovendien kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden verleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Privacy

Alle gegevens die u stuurt naar camping Klein Paradijs dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan de camping worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Links naar derden

De website van camping Klein Paradijs kan links bevatten naar websites van derden, welke zorgvuldig worden geselecteerd. Camping Klein Paradijs kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van de website worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

Op deze website en de Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.