Zoek & Boek

Boeken

Algemene voorwaarden

GEZINSVAKANTIEPARK

Camping Klein Paradijs is bedoeld voor jong en oud. Groepen jongeren zonder begeleiding worden echter niet toegelaten. Indien de samenstelling van uw gezelschap in onze ogen in conflict is met de sfeer en uitstraling van ons park behouden wij ons het recht uw reservering niet te accepteren. Legitimatie bij verblijf op het park is verplicht.


RECRONVOORWAARDEN

Op al onze overeenkomsten zijn de Recron-voorwaarden ‘landrecreatie’ van toepassing, alsmede het huishoudelijk reglement van Camping Klein Paradijs. Iedereen die op het park verblijft wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Zowel de Recron-voorwaarden als het huishoudelijk reglement kunnen u bij het sluiten van de overeenkomst op uw verzoek kosteloos worden toegestuurd of zijn te downloaden via onze website.

Recron voorwaarden


BETALINGSVOORWAARDEN

Na uw reserveringsaanvraag ontvangt u van ons de overeenkomst met bijbehorende factuur. De eerste betaling (50%) dient binnen veertien dagen na ontvangst van de overeenkomst te geschieden. Het restant dient zes weken voor aankomst te worden voldaan. U ontvangt geen bevestiging van uw betaling. Indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw reservering te laten vervallen. Tevens ontvangt u een reserveringskaart die u ingevuld en ondertekend retour stuurt.
Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen deelname aan het annuleringsfonds afgesloten, dan bent u een schadeloosstelling verschuldigd (zie onderstaand). Het annuleren dient schriftelijk te gebeuren.


ANNULEREN

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Schriftelijke annuleringen worden altijd door ons schriftelijk bevestigd. Mocht u binnen 2 weken na annulering geen bevestiging hebben ontvangen, dient u zelf contact op te nemen. Camping Klein Paradijs raadt gasten aan om de annulering aangetekend te versturen.

Bij annuleren bent u Camping Klein Paradijs de volgende schadeloosstelling verschuldigd:
• bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.


ANNULERINGSFONDS

Deelname aan het annuleringsfonds vrijwaart u voor de kosten van een annulering, veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met een officiële verklaring:

a. bij overlijden, ziekte of ongeval van hoofdpersoon of één van de deelnemers;
b. bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of één van de deelnemers;
c. bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één van de deelnemers

Deelname aan het annuleringsfonds dient direct bij boeking te geschieden. Het annuleringsfonds loopt van de dag van aanmelding tot aan de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van bovenstaande redenen wordt naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom terugbetaald. Het fonds keert uit nadat de standplaats of accommodatie leeg is. Dit laatste dient ook kenbaar gemaakt te worden aan de receptie. Voor deelname aan het annuleringfonds bedraagt het tarief 5% van de basishuurprijs (exclusief bijkomende kosten). Er worden geen poliskosten berekend.